Skip to main content


Zjevení Mesiáše

Účel nadace

Nadace Boaz World Word Project byla založena v roce 1995, jejím účelem je šíření biblické zvěsti doma i v zahraničí. Rozhodující v tomto ohledu byla slova Ješuy Mesiáše, jak jej čteme v Janovi 5,39: „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“ Těmito slovy se Ješua odkazoval na mesiášské texty v Tanachu, ze kterých učil své učedníky. Totou cestou se naučili o Mesiáši vše. Je velmi důležité vědět, ke kterém veršům Písma se Ježíš Mesiáš odkazoval. Verše se týkají hlavně proroctví v Tanachu, skrze které Pán Bůh oznámil svůj plán o zaslíbeném Mesiášovi svému lidu izraelskému.

Vítejte na našich webových stránkách o Mesiáši!

Chcete vědět více o Mesiáši v Bibli? Jestli ano, věnujte prosím pozornost následující knize:

Zjevení Mesiáše v Písmu svatém – Autor: Hendrik Schipper – Vysvětlení více než 300 textů o Mesiáši v Tanachu (SZ).

Zjevení Mesiáše v Písmu svatém

Za účelem uskutečnění svého cíle sestavila Nadace knihu obsahující více než 300 mesiášských textů z Tanachu nebo Tóry, které se přímo nebo nepřímo zabývají zaslíbeným Mesiášem. Zahrnuté texty jsou vysvětleny a objasněny pomocí souvisejících textů v Novém zákoně. Tato kniha je unikátní studie Bible a jedinečné referenční dílo jejích textů. Kniha byla sestavena Hendrikem Schipperem a pojmenována Zjevení Mesiáše v Písmu svatém.

Přečtete si nebo si stáhněte knihu zdarma

Přes naše stránky si můžete přečíst nebo stáhnout všechna vydání této knihy.

The book "The Messiah Revealed in the Holy Scriptures" is also available in the languages ALBANIAN, AMHARIC, BAGASA, BENGALI, HEBREW, HINDI, KOREAN, MARATHI, NEPALESE, NORWEGIAN, SWAHILI, TAGALOG, YIDDISH, XHOSA and ZULU.