Skip to main content


«شناخت مسیح»

هدف بنیاد

بنیاد Boaz World Word Project در سال 1995 تأسیس شد؛ هدف آن تبلیغ پیام کتاب مقدس است، هم در داخل و هم در خارج از کشور. همانطور که ما در یوحنا 5: 39 میخوانیم، کلمات مسیح ناجی در این رابطه تعیینکننده بودند. «شما کتاب مقدس را جستجو میکنید، زیرا فکر میکنید که زندگی جاوید را در آن مییابید؛ و اینها کسانی هستند که گواه من هستند.» با این کلمات، مسیح ناجی به متون مسیحی در تناخ اشاره کرد و از آنجا به پیروان خود آموزش داد. به این ترتیب، آنها همه چیز را درباره مسیح آموختند. بسیار مهم است که بدانیم مسیح ناجی به کدام آیات کتاب مقدس اشارده کرده است. این آیات تا حد زیادی به پیشگوییهای آمده در تناخ (کتاب عهد عتیق) مربوط میشود که از طریق آن خداوند نیت خود را درباره مسیح موعود برای مردم اسرائیل آشکار کرد.

به وبسایت ما در مورد مسیح خوش آمدید!

آیا میخواهید در مورد مسیح در کتاب مقدس بیشتر بدانید؟ اگر چنین است، لطفاً به این کتاب توجه داشته باشید:

«شناخت مسیح در کتب مقدس» - نویسنده: هندریک اشپپر - بیش از 300 متن درباره مسیح در تناخ (کتاب عهد عتیق) وجود دارد.

«شناخت مسیح در کتب مقدس».

«بنیاد» برای رسیدن به هدف خود، کتابی حاوی بیش از 300 متن مسیحی از تناخ / تورات گردآوری کرده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مسیح موعود میپردازند. متون مربوطه با استفاده از متون مرتبط در کتب عهد جدید تفسیر و تبیین شدهاند. این کتاب، یک کتاب منحصر به فرد برای مطالعه انجیل و یک کار مرجع منحصر به فرد در زمینه متون انجیل است. این کتاب توسط هندریک اشیپر گردآوری شده و عنوان آن «شناخت مسیح در کتب مقدس» است.

یک نسخه رایگان از آن را بخوانید یا دانلود کنید.

میتوانید تمام نسخههای کتاب را از طریق سایت ما بخوانید و دانلود کنید.

The book "The Messiah Revealed in the Holy Scriptures" is also available in the languages ALBANIAN, AMHARIC, BAGASA, BENGALI, HEBREW, HINDI, KOREAN, MARATHI, NEPALESE, NORWEGIAN, SWAHILI, TAGALOG, YIDDISH, XHOSA and ZULU.