Skip to main content


De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Doel van de Stichting

De stichting Boaz World Word Project werd opgericht in 1995. Het doel is om de Bijbelse Boodschap te verspreiden, zowel in binnen – als buitenland. Bepalend in dit opzicht waren de Woorden van de Heere Jezus, zoals we die lezen in Johannes 5:39 “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen”. Met deze Woorden verwees de Heere Jezus naar Messiaanse teksten in het Oude Testament en van daar uit onderwees Hij Zijn discipelen. Op deze manier leerden ze de Messias kennen. Het is erg belangrijk te weten naar welke Bijbelverzen de Heere Jezus verwees. Door deze teksten heeft de Heere God Zijn plan betreffende de beloofde Messias aan Zijn volk Israël bekend gemaakt.

Welkom op onze site over De Messias

Wil je meer weten over de Messias in de Bijbel? Zo ja, neem dan kennis van dit boek:

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift - Auteur: Hendrik Schipper - Meer dan 400 teksten over de Messias in het Oude Testament verklaard.

De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift

Om dit doel te realiseren, heeft de auteur Hendrik Schipper een boek samengesteld met meer dan 400 Messiaanse teksten uit het Oude Testament die direct of indirect handelen over de beloofde Messias. De betrokken teksten worden uitgelegd en verduidelijkt door gerelateerde teksten in het Nieuwe Testament. Het boek is een uniek Bijbelstudieboek en een uniek naslagwerk met Bijbelteksten. Het boek heeft als titel: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”.

Lees of download gratis boeken

Alle boeken zijn te lezen en te downloaden via deze website. U kunt de boeken ook als PDF op uw smartphone zetten.

The book "The Messiah Revealed in the Holy Scriptures" is also available in the languages ALBANIAN, AMHARIC, BAGASA, BENGALI, HEBREW, HINDI, KOREAN, MARATHI, NEPALESE, NORWEGIAN, SWAHILI, TAGALOG, YIDDISH, XHOSA and ZULU.