Skip to main content


Mesjasz objawiony

Cel Fundacji

Boaz World Word Project Foundation powstała w 1995 r.; jej celem jest rozpowszechnianie przekazu biblijnego zarówno w kraju, jak i za granicą. Najważniejszym czynnikiem w tym względzie były słowa Mesjasza Jeszuy, jak czytamy w Ewangelii św. Jana 5:39: „Przeszukujecie Pisma, bo w nich myślicie, że macie życie wieczne; a to są ci, którzy świadczą o Mnie.” Tymi słowami Jeszua odwoływał się do tekstów mesjanistycznych w Tanakh, a stamtąd nauczał swoich uczniów. W ten sposób dowiedzieli się wszystkiego o Mesjaszu. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, które biblijne fragmenty odnoszą się do Mesjasza Jeszuy. Wersety w dużej mierze dotyczą proroctw w Tanakh (OT), przez które Pan Bóg ujawnił swój plan dotyczący obiecanego Mesjasza dla swego ludu, Izraela.

Witamy na naszej stronie internetowej o Mesjaszu!

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Mesjaszu w Piśmie Świętym? Jeśli tak, proszę zwrócić uwagę na tę książkę:

Mesjasz Objawiony w Piśmie Świętym - Autor: Hendrik Schipper - Ponad 300 tekstów o Mesjaszu w Tanakh (OT) wyjaśnionych.

Mesjasz Objawiony w Piśmie Świętym

Aby zrealizować swój cel, Fundacja przygotowała książkę złożoną z ponad 300 tekstów mesjanistycznych z Tanakh/Tory, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą obiecanego Mesjasza. Wymienione teksty są wyjaśnione i tłumaczone przez powiązane teksty w Nowym Testamencie. Książka jest unikalną pozycją do studiowania Biblii i wyjątkową pracą z tekstami biblijnymi. Książka została skompilowana przez Hendrika Schippera i nosi tytuł „Mesjasz Objawiony w Piśmie Świętym”.

Przeczytaj lub pobierz darmową kopię

Możesz przeczytać i pobrać wszystkie wydania książki za pośrednictwem naszej strony.

The book "The Messiah Revealed in the Holy Scriptures" is also available in the languages ALBANIAN, AMHARIC, BAGASA, BENGALI, HEBREW, HINDI, KOREAN, MARATHI, NEPALESE, NORWEGIAN, SWAHILI, TAGALOG, YIDDISH, XHOSA and ZULU.